Berichten uit de media

 

Risicomethodiek en arbowetgeving binnen het domein van procesveiligheid


10-04-2017
De VNPI heeft, in samenwerking met VNCI (Vereniging Nederlandse Chemische Industrie), VOTOB (Vereniging van Nederlandse Tankopslagbedrijven) en NOVE (Nederlandse Organisatie voor de Energiebranche), de brochure “Risicomethodiek en arbowetgeving binnen het domein van procesveiligheid” ontwikkeld om handvatten te bieden bij beoordelen van arbeidsrisico’s bij complexe veiligheidssituaties en het bepalen van de maatregelen, die zij moeten nemen in het kader van de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet).
Lees meer »CIEP studie “Long-Term prospects for Northwest European refining”


28-11-2016
Clingendael International Energy Programme (CIEP) heeft in april 2016 een studie gepubliceerd met als titel: Long-Term prospects for Northwest European refining.
Lees meer »FuelsEurope Vision Paper for the future of Transport


28-11-2016
Met de “Vision Paper” beoogt de raffinage-industrie constructief bij te dragen aan het debat over de toekomst van vervoer.
Lees meer »

VNPI JAARDINER 2016

Wederom was het VNPI-jaardiner van 8 november, gehouden in de Pulchri Studio,  een succes.

Er was een sterke vertegenwoordiging vanuit de  VNPI, de ministeries I&M en EZ, de politiek, overheid(advies)organen en stakeholders.

Het thema van de avond was “raffinage en transport samen op weg naar 2050”.

Hendrik Muilerman, voorzitter van de VNPI nam de opening voor zijn rekening.  Vervolgens namen David Pappie, directeur Topsectoren bij het Ministerie van EZ, André Bosman, VVD kamerlid, Remco de Boer, adviseur, onderzoeker en publicist het woord. Plenair en aan de tafels werd gediscussieerd over de energietransitie voor de komende periode en de kansen die het biedt. Remco de Boer sprak een column uit waarbij hij de olie industrie 'een'  spiegel  voorhield. Tot slot werd door Erik Klooster,  directeur van de VNPI, o.a. ingegaan op de inrichting van de opgave waarvoor wij staan zodat de kansen ook benut worden.

 

De column van Remco de Boer en de speech van Erik klooster treft u hieronder aan.
dddd


Column Remco de Boer

Speech Erik Klooster