Berichten uit de media

 

VNPI benoemt nieuwe directeur


04-02-2016
Het Algemeen Bestuur van de Vereniging Nederlandse Petroleum Industrie (VNPI) heeft Erik Klooster (39) per 1 april 2016 benoemd tot directeur van de vereniging. Klooster volgt Margaret Hill op die deze functie sinds april 2011 heeft bekleed.
Lees meer »ONDERZOEK NAAR DRY SPOTS OP TANKWAND


26-03-2015
In de PGS 29 richtlijn voor tanks staat beschreven dat tanks moeten worden beschermd tegen opwarming door een brand van buitenaf. Een eis is dat koelwater gelijkmatig over het hele tankoppervlak moet gaan. In de praktijk blijkt dat vaak onmogelijk te zijn. Antea Group en NRG hebben in opdracht van de VNPI en de VOTOB daarom een onderzoek gedaan naar de risico’s van droge plekken op een tank. Zij denken dat de regels genuanceerd kunnen worden naar aanleiding van dit onderzoek.
Lees meer »Aantasting positie raffinagesector dreigt


11-03-2015
De Nederlandse raffinage-industrie loopt voorop in Europa met het terugdringen van industriële emissies, maar wordt geplaagd door krappe marges en kent een onzekere toekomst.. Dat constateert energieonderzoeksbureau ECN in het vandaag verschenen rapport ‘Refinery Emissions from a competitive perspective’.
Lees meer »

Nieuw Milieuhandboek Tankstations als e-learning beschikbaar

Op 13-11-2014 vond bij DCMR in Rotterdam de officiële kick-off bijeenkomst van het Handboek Milieuzorg Tankstations plaats. In het handboek en de bijbehorende e-learning is alle wet- en regelgeving terug te vinden: geactualiseerd, digitaal en overzichtelijk. 
 
Margaret Hill, directeur van VNPI, overhandigde een symbolische papieren versie aan Chris Kuipers, Directeur Generaal Milieu en Internationaal van het Ministerie van I&M, om de vrijgave van de elektronische versie luister bij te zetten.
 


 
Een initiatief waaraan branche-breed, dus BETA, Bovag,  NOVE, VVG en VNPI gezamenlijk, is gewerkt, dat branche-breed wordt gedragen en branche-breed in uitvoering wordt gebracht. 
 
Het Handboek maakt deel uit van een actieplan dat tot stand is gekomen om de uitvoering van de relevante wet- en regelgeving op het gebied van milieu en veiligheid op tankstations verder te verbeteren en te vergemakkelijken.  
Het is bedoeld om op een overzichtelijke en vooral praktische wijze inzicht te geven in wat op een tankstation allemaal nodig is om aan de wet te voldoen. 
Het is geen stoffige ordner vol wetsteksten.  Het is een digitaal, interactief forum dat als hulpmiddel kan dienen voor elke tankstation houder en zijn of haar medewerkers. 
Het is op zodanige wijze opgezet dat er onderscheid is gemaakt tussen informatie dat voor een tankstation houder noodzakelijk is en informatie waar medewerkers kennis van moeten nemen. 
Voor een ieder aparte toegang en aparte, toegespitste training. 
De aan het Handboek gekoppelde e-learning dekt alle modules van het Handboek en betekent een standaardisatie van training over milieuzorg en veiligheid op tankstations. 
Nu het is ondergebracht bij het Opleidingsfonds van de branche, de OOTW, heeft iedere medewerker in de branche gemakkelijk toegang tot kennis en training.  
 
Margaret Hill bedankte met name de DCMR voor de aanmoediging om het Handboek en de e-learning te gaan ontwikkelen en de enthousiasme waarmee het geheel is ontvangen. 
Blijk van deze steun is het feit dat de kick-off in het DCMR gebouw plaatsvond. 
 
Nu de branche een grote stap heeft gezet in verdergaande uniformiteit voor wat betreft de wijze waarop regelgeving op tankstation-niveau  wordt toegepast door tankstation houders is het de hoop van diezelfde branche dat er ook meer uniformiteit zal komen in de wijze waarop deze regelgeving wordt getoetst en gehandhaafd door de autoriteiten.  
Nog steeds ziet VNPIj verschillen in interpretatie en handhaving van regio naar regio. 
DCMR heeft inmiddels een eigen  inspectielijst opgesteld die is opgenomen in het Handboek. 
De branche hoopt van harte dat alle RUD’s, deze lijst eveneens zullen gaan hanteren  zodat er op korte termijn sprake zal zijn van een  landelijke inspectielijst. 
Een  inspectielijst die zowel door de inspecteurs als de ondernemers en medewerkers gehanteerd wordt ten behoeve van  nationale eenduidigheid en transparantie.  
 
Bijgaand de link van de site van het OOTW waar alle zaken met betrekking tot het Handboek Milieuzorg Tankstations en het e-learning programma worden aangeboden.